english

m a r i n u s   v a n   d i j k e
Bijna alle afbeeldingen en de in zwart geschreven tekst hebben een link.


boeken


films


tentoonstellingen

foto's
objecten
op hout
grafiek
op papier


schilderijen

Vanuit een gevoel van verbondenheid met het landschap orden ik mijn ervaringen die ik daar op doe en dat geeft zin aan mijn bestaan. Als kind speelde ik al in de natuur van Schouwen. Als kunstenaar zet ik dat spel voort om een beeld te geven, van die natuur en van mijn relatie met dat landschap. In mijn werken stroomt het water, waait de wind, groeien de planten en bewegen mens en dier. Allen laten sporen achter, herinneringen die bewaard en verwerkt worden en zo teruggehaald in de verbeelding. Het is een ontdekken van grote lijnen en subtiele détails, die blijvend het kwetsbare van het moment in zich dragen.

Sinds 1996 ben ik me gaan verdiepen in één duinvallei die ik ‘de Plek’ noem. Ik werd geconfronteerd met een dynamisch gebied, dat een kwetsbaar en kleinschalig, maar tegelijk ook een robuust en monumentaal karakter heeft. Daar de Plek zo aan verandering onderhevig is, werd ik ook benieuwd naar de geschiedenis en zijn mogelijke ontwikkeling.

Kleinschalige verschuivingen hadden grote gevolgen en ik ontdekte  dat alles een heldere logische functie heeft en vol poëzie is.

Sinds enige jaren heb ik zes kwadraten uit de Plek genomen die ik extra aandacht geef. Door deze kwadraten op dezelfde beeldende manier te benaderen, werden onderlinge verschillen goed merkbaar. Vanuit een verdere concentratie op de détails in de Plek komen nieuwe gebieden in beeld. Beelden van tijdelijkheid, in dagen of zelfs uren.

Door die aandacht voor de de sporen in de Plek, waaronder die van de vogels, ben ik me ook gaan verdiepen in de lucht boven de plek. Mijn wandelingen en handelingen verspreiden zich over de hele plek en daar omheen. Daarnaast volg ik een aantal planten en bomen in en om de plek.

 

Met al de kennis die "de plek" me gegeven heeft ben ik me ook in verschillend lokaties buiten de plek gaan verdiepen.

 

In 2012 heb ik het hoogste punt bij de Plek beklommen en ben ik me gaan verdiepen wat er zich achter de Horizon bevindt.

In 2014 reisde ik door Ierland. Een vouw in de kaart was de route.

Sinds 2015 als onderdeel van Wad-Gast heb ik verschillende eilanden bezocht.

2018 heroriëntatie van de beek Ruiten Aa, Om in 2020 werk te presenteren in de tentoonstelling Beek in Beeld 2.0 .

In het voorjaar en begin zomer van 2019 was ik strandbroederhoeder op het strand van de verklikker. zie project V L U C H T .

Naar aanleiding van de invloed van de mens op de natuur ontstaan er nieuwere en grotere processen waardoor onze habitat verandert.


Mijn werk werd/ wordt getoond, gekocht en/of gesponsord door >>>>>>
terug / reactie