terug
terug
             

4 tekens

drop A

drop B

in verkenning

The wind's visit

warrelen

als er wind is gaan we vliegeren

spring

handzand
bakje
kwakkelweer

hoog in de lucht


vlucht ---


op Terschelling

wervelend duin

de wind in je
gezicht

wintertijd

forecasting

drifting sand

spring 2

liquid modernity

slikken

vlucht

vlucht--

vlucht-

verstuivingen in een duinpan

korreltjes zand 1

eye

walking through a dune valley

dunewalk

regenmachine

stuif gebied
 

dans voor drie helmgras sprieten

snowdivers

nog geen sneeuw buiten

kwakkelweer
02

rijkweidte

onmogelijke wandeling

spring-sprong

me and the eldertree

lawine gevaar

many birds

ding

driehoek

wat is de wereld
groot

dancing

5 wandelingen

buitendijks 4x

verstuivingsvlakte
eldertree
passing by

geen wolkje aan de lucht, sproeien

de dijk OP

korreltjes zand 5

korreltjes zand 3

het water komt

korreltjes zand 2

sand drifts

verstuivingen in een duinvallei

regenbui

kort verhaal
terug
onweersbui

weer kwakkelweer

The great underwatershow

Wadgast

slootwater

making friends

e i j t d e u


de grote doorbraak

estuarium