terug

in collectie van:

Nederlandse Kunststichting, Amsterdam
Rijksdienst Beeldende Kunsten, Den Haag
Provincie Zeeland, Middelburg
Gemeente Middelburg
Zeeuws museum, Middelburg
Stichting Kunstuitleen Zeeland, Middelburg
Kunstuitleen, Breda
De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Gemeente Vlissingen
Meermanno-Westreenianum, museum van het boek, Den Haag
Rabo-bank, Vlissingen
Gemeente Schouwen-Duiveland
Ludwig Museum, Kunst- und Museumsbibliothek, Köln Duitsland
Szent István Király Múzeum, Hungary
Bank Street Arts, Sheffield, GB
The New York Public Library, USA
Collection Jack Ginsberg, Z-Af
University of Dundee, Scotland
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Stedelijk Museum, Amsterdam
Stichting Revant, Goes

 

ondersteund door:

de Provincie Zeeland, ten behoeve van tentoonstellingen
het ministerie van WVC, reisbeurs en werkbeurzen
Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, basisstipendia
Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, stimuleringssubsidie
Mondriaan Fonds

Stichting Gerbrandy Cultuurfonds
Scholingsfonds voor kunst en cultuur
Stichting Stokroos


 

terug