return date publishing title artbook  
  1980 eendenavontuur ducks adventures  
    mens human  
    Verte-Rose green-red  
    transparanten (zes maal) overlays (six parts )  
    flipboekje flipbook  
         
  1981 Marinus van Dijke  
       
  1982 dunelandscape imitative  
    onderweg on the go  
       
  1984 duinwandeling a dune walk  
    aanspoelen to be washed ashore  
       
  1992 sediment  
    zonder titel without title  
    zonder titel without title  
    zonder titel without title  
       
  1994 duingebied dune area  
    wandelduinen walking dunes  
    duinhoogten dune relief  
  grondwater ground water  
       
return 1995 uit de grond van mijn hart from the bottom of my hart  
    duinwandeling a dune walk  
    aardrijkskunde geography  
    drie installaties three installations
       
  1996 wandelduinen walking dunes  
    reis brochure travel flyer  
    reis brochure travel flyer  
    Plek The Spot  
    Plek The Spot  
    stuifplek drift area  
    Plek The Spot  
    Plek The Spot  
     
  1997 Plek in kleur The Spot in Color  
    door de Plek in kleur through The Spot in color  
    zand verplaatsingen sand displacement  
    stuifplek drift area  
    metingen measurements  
       
return 1998 Plek The Spot  
    Plek observaties observations in The Spot  
     
  1999 wandelingen door de Plek walking through The Spot  
    zes kwadraten uit de Plek six squares out of The Spot  
    Atlas van de Plek atlas of The Spot  
    de Plek vanaf 1936 tot 1996 The Spot from 1936 until 1996  
    aquarelleren in de regen water painting in the rain  
    atelier kerkstraat 3  
         
  2000 verstuivingsproces drifting process  
    ATLAS  
    sporen in de Plek tracks in The Spot
    spoordetectors tracks detectors  
    zes kwadraten uit de plek six squares out of The Spot  
         
return 2001 de veranderingen van een zandberg the changes of a sand hill  
    veranderingen in kwadraat D changes in square D  
    sporen van een ree tracks of a deer  
    wissels points switch
    indruk impression  
    sporen in de Plek tracks in The Spot  
    sporen in de Plek tracks in The Spot  
    stappen en gaan (groot) step and go (large)  
    stappen en gaan step and go  
    stappen en gaan step and go  
    bewegingen in de Plek movements in The Spot  
    aanwezig place,in
    de Plek en zijn omgeving the Spot and his surroundings  
    the Spot and his surroundings  
       
  2002 helm en mij marram grass and me  
    daar waar there - where  
return   blootgestoven duindoornwortels sea buckthorn carrots drifted on the surface area  
    aanwezigheid presence  
    aanstuivingen to drift to  
    vegetatie vegetation  
    waterlopen water drain  
    gevonden in het zand founded in the sand  
    lagen in het zand layers in the sand  
       
  2003 vegetatie vegetation  
    roggenplaat  
    over sloten crossing ditches  
    Sterkselseiland  
    schalen scales
    in de schaduw van in the shade of  
    het pad the path  
    gras grass  
    wilgentenen willow toes  
    distels thistles  
    duindoorn sea buckthorn  
    vlier elder  
    planten, struiken, bomen plants, bushes, trees  
         
  2004 diverse planten uit de Plek some plants from the Spot
    aanstuiving tussen de struiken drifting between the bushes  
return   stuivend langs helm drifting along marram  
    zuidwester from southwest  
    me and the eldertree    
    wilgje little willow  
    3 wilgjes tree little willows  
    negen bodemprofielen nine soil profiles  
    loopkever walking beetle  
    kortverhaal short story  
    the mayor a grocer two farmers three fisherman and a whole lot of tourists    
    uitsnijden en afdrukken cutout and print  
         
  2005 bakje zand hand boekje container sand hand book  
    bergjes little mountains  
    bergjes (twee)

little mountains
(two )

    graaien to grab  
    blowing sand    
    blowing around    
    nine to five    
    blowing through    
    zandbewegingen sand movements  
    autumn    
    where the leaves remain    
    lime    
    when the leaves are leaving    
         
return 2006 Beschermd gebied Protected Area  
    Canadese fijnstraal Erigeron canadenis  
    Dune Hill    
    lime tree at the end of the day    
    constellations    
    weggenomen took away

 

    Binnendijks Buitendijks    
         
  2007 white thorn  
    negentien vogels hoog in de lucht nineteen birds high in the sky  
    Theunishil    
    slanting elder tree    
    vlier elder tree  
         
  2008 GEEN GROND no ground  
    dag en nacht day and night  
    FOUR A WHILE    
    passing by  
    dissolving    
    wolken clouds  
    een miezerdag a drizzly day  
    bar en boos bad and evil  
    rain in the morning    
    drie winterse dagen in november three winter days in November  
    druppels droplets  
         
return 2009 gocce di sudore sweat drops  
    RAIN    
    dare su to observe  
    sul posta on your post  
    RAINDROPS    
    feel the rain    
    de wereld wordt witter the world becomes wither  
    WIT een laagje sneeuw White a bed of snow  
    snowflage    
    B U I E N showers  
         
  2010 sneeuwval snow fall  
    snow fall    
    snow divers    
       
  2011 o c c u p y
a journey of discover
and cover
   
    April dry    
    WANDER    
    OVERGROWN    
    A Walk    
    Klaproos poppy
 
    pepermunt met peultjes peppermint with snow peas

 

    een wandeling honderd jaar een reconstructie a walk
a hundred years
a reconstruction
 
         
return 2012 coastlines  
    in het oog houden, opnieuw, ......... to keep an eye on, again, ....  
    wintertuin winter garden  
    snoeien prune  
    reikwijdte extent  
    40 keer recht 33 keer links 40 times to the right 33 times to the left  
    zwischen der Geschichte between the history  
    lagen in het zand layers in the sand  
         
  2013 van huis naar zee from Home to the Sea  
    Bloemlezing uit drie helmplanten an anthology of three plants Marram grass  
    HELM Marram grass
    sommige some  
    Kleine Kleine Beerze    
    eye    
    The wind's visit    
         
  2014 Ik weet dat hier.. I know that here
    La diversité de la Natouze    
    Ik weet dat daar..I know that there    
       
  2015 VERTE    
    Surface of the road    
       
  2016 de Duinen van Terschelling

the Dunes of Terschelling

 
    Wandering Arts Biennial    
    W A D    
    zwerftocht wander  
    buitenspelen outdoor play  
       
return 2017 ebstroom ebb tide  
    wintertijd wintertime  
    Italia    
    Spring - Sprong    
    te voet
gelopen en in kaart gebracht
On foot
walked mapped
 
    dunewalks    
    zandkorreltjes sand granules  
    follow the sand    
    Het geheim van de Bosplaat 2 The secret of the Bosplaat 2  
    missen mist misschien missing mist maybe  
       
  2018 duinmanoeuvres dune maneuvers  
    in verkenning in exploration  
    wind wind waait wind wind blows  
    windvlagen gusts of wind  
return        
  2019 langs

along

    drups    
    wc hokje wc room  
    de beek stroomt The stream flows  
    vlucht flee  
    vlucht paintng barchanes flee  
    fossiele geulen fossil gullies  
    De onvoorspelbare beek the unpredictable stream  
         
  2020 nattigheid wetness  
    ricordi remember  
    vlucht flee  
    Antwerpen 2100    
    doorbraak van alle kanten all-round breakthrough  
    de grote doorbraak the great breakthrough  
    risico risk  
    de schoonheid van nu is geen garantie voor de toekomst The beauty of today is no guarantee for the future  
    drups spreads    
       
return 2021 duinlandschap1986 dunelandscape 1986  
    duinlandschappen 1987 dunelandscapes 1987  
    duinlandschappen 1987 dunelandscapes 1987  
    tekenen van veranderen drawing of changing  
    actief duin active dune  
    opkomend en afgaand tij rising and falling tide  
         
  2022 swirling    
    warrelen warbling  
    warreldans warbel dance  
    de Braakman en zijn broeder en zuster polders    
    zoetwaterbel zoutwaterkwel freshwaterbubblesaltwaterseepage  
         
  2023 kreekwater creek water  
         
return